nordiska museet reprofoto

I början av veckan kom jag tillbaka från ett jobb uppe på Nordiska Museets filial i Julita.

Tillsammans med Per och Matti skulle bl.a. en rad med målningar från 1800-talet digitaliseras och som vanligt är det kluriga med sådana här jobb hur man i efterhand ställer de rätta färgerna. Färgbalanseringskort i all ära, men olika mjukvara ger olika resultat i att tolka dessa, som ni ser på bilderna. Därför lägger jag stor vikt vid att ta fram s.k. hardproofar eller papperskopior framtagna med rätt kalibrerad utrustning. På så sätt kommer jag fram till vilka finjusteringar jag behöver göra på egen hand efter mjukvarornas kalibreringar sagt sitt!