inkubator folder bloggen

Så här blev den färdiga foldern och affischen!

Mae blev jättebra som ansiktet utåt, och turligt nog funkade också badhyttens baksida som en bra bakgrund till hela anslagstavle-idén.