skymning över bamba bloggen

Niklas på Doffice arkitekter ritade en förskola samt dess matsal för en massa år sedan.

Byggena står nu klara att förevigas på bild. Ibland, eller kanske rätt ofta ändå, blir jag nöjd över vad slumpen har att erbjuda. Här är kritan på asfalten klockren för att förstärka känslan av ungar och skola, trots frånvaro av människor.