inkubator reklamfoto

Så här blev den färdiga foldern och affischen! Mae blev jättebra som ansiktet utåt, och turligt nog funkade också badhyttens baksida som en bra bakgrund till hela anslagstavle-idén.